ISO 14001 -ympäristöjärjestelmällä osoitat ympäristövastuullisuuden

Ympäristöasiat tulevat korostumaan tulevaisuudessa entisestään. Ekotehokkuus, materiaalien kierrätettävyys, kiinteistöjen ja kuljetuskaluston energiatehokkuus jättävät viivan alle hyvän tuloksen.

Autamme järjestelmän laadinnassa muun muassa seuraavissa asioissa: ympäristönäkökohtien arviointi, kemikaaliturvallisuus, ympäristöriskien hallinta ja ympäristötavoitteiden määrittely.

ISO 14001 soveltuu suuryritysten lisäksi myös pienille ja keskisuurille yrityksille sekä julkiselle sektorille. Ympäristöjärjestelmä voidaan sovittaa erikokoisille toimijoille.

ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän vaatimia tehtäviä:

  • Varautuminen ympäristöriskeihin ja -onnettomuuksiin
  • Ympäristövahinkojen ennaltaehkäiseminen
  • Lakisääteisten velvoitteiden tunnistaminen ja niiden täyttäminen
  • Sitoutuminen ympäristönsuojelun parantamiseen
  • Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten tunnistaminen ja seuraaminen
  • Ympäristötavoitteiden asettaminen ja seuranta
  • Henkilöstön osaamisen rakentaminen ja ylläpitäminen ympäristöasioissa
  • Oman toiminnan arvioiminen ja jatkuva parantaminen

Asiakkaiden kokemuksia

11.06.2019

Leomuovi Oy

"Ceriffin vankka asiantuntijuus helpotti työtämme ja laatu- ja ympäristöjärjestelmäprojekti eteni selkeästi nopealla aikataululla. Ilman Ceriffin apua järjestelmistä olisi luultavasti tullut liian monimutkaisia ja ne olisivat vaatineet työtä huomattavasti enemmän."

Ceriffi Oy – All rights reserved 2021 | Tietosuojaseloste