Lean-projekti | Laatujärjestelmä ISO 9001 | Ympäristöjärjestelma ISO 14001 | Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001 | IPR strategia | CE-merkintä | Laatupäällikkö | Projektipäällikkö | ELY yritysten kehittämispalvelut

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmällä osoitat ympäristövastuullisuuden

Ympäristöasiat tulevat korostumaan tulevaisuudessa entisestään. Ekotehokkuus, materiaalien kierrätettävyys, kiinteistöjen ja kuljetuskaluston energiatehokkuus jättävät viivan alle hyvän tuloksen.

Autamme järjestelmän laadinnassa muun muassa seuraavissa asioissa: ympäristönäkökohtien arviointi, kemikaaliturvallisuus, ympäristöriskien hallinta ja ympäristötavoitteiden määrittely.

ISO 14001 soveltuu suuryritysten lisäksi myös pienille ja keskisuurille yrityksille sekä julkiselle sektorille. Ympäristöjärjestelmä voidaan sovittaa erikokoisille toimijoille.

Tutustu myös kuinka Ceriffi Check® mobiili sovellus ja ohjelmisto auttaa järjestelmän toteuttamisessa.

ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän vaatimia tehtäviä:

  • Varautuminen ympäristöriskeihin ja -onnettomuuksiin
  • Ympäristövahinkojen ennaltaehkäiseminen
  • Lakisääteisten velvoitteiden tunnistaminen ja niiden täyttäminen
  • Sitoutuminen ympäristönsuojelun parantamiseen
  • Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten tunnistaminen ja seuraaminen
  • Ympäristötavoitteiden asettaminen ja seuranta
  • Henkilöstön osaamisen rakentaminen ja ylläpitäminen ympäristöasioissa
  • Oman toiminnan arvioiminen ja jatkuva parantaminen

Asiakkaiden kokemuksia

11.06.2019

Leomuovi Oy

"Ceriffin vankka asiantuntijuus helpotti työtämme ja laatu- ja ympäristöjärjestelmäprojekti eteni selkeästi nopealla aikataululla. Ilman Ceriffin apua järjestelmistä olisi luultavasti tullut liian monimutkaisia ja ne olisivat vaatineet työtä huomattavasti enemmän."

15.03.2019

Kuljetusrinki Oy

"Ceriffi oli laatimassa meille ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää ja ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Kokemuksemme Ceriffistä olivat positiiviset. Suoraviivaista toimintaa."

Ceriffi Oy – All rights reserved 2024 | Tietosuojaseloste | Powered by Bautomo