Ceriffi oli laatimassa meille ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää ja ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Kokemuksemme Ceriffistä olivat positiiviset. Suoraviivaista toimintaa. Nyt käytämme vuokrattua laatupäällikköä kierrätyspäällikkömme apuna ja työrukkasena toimintojemme systemaattisessa kehittämisessä.

Hyödynnämme toiminnassamme Ceriffi Check® -sovellusta. Se tuo ketteryyttä asiakaspalautteiden, laatupoikkeamien ja turvahavaintojen kirjaamiseen ja hallintaan mobiililaitteilla.

Seuraavaksi otamme Ceriffin avustamana käyttöön ISO 45001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän. Haluamme olla haluttu ja turvallinen työpaikka uusille työntekijöille myös tulevaisuudessa.”

Jukka Aro
toimitusjohtaja
Kuljetusrinki Oy

Ceriffi Oy – All rights reserved 2024 | Tietosuojaseloste | Powered by Bautomo