Lean-projekti | Laatujärjestelmä ISO 9001 | Ympäristöjärjestelma ISO 14001 | Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001 | IPR strategia | CE-merkintä | Laatupäällikkö | Projektipäällikkö | ELY yritysten kehittämispalvelut

Yritysten menestyminen perustuu tulevaisuudessa entistä enemmän innovaatiopohjaiseen talouskasvuun. Kun toimimme tällaisessa maailmassa, immateriaalisten eli aineettomien oikeuksien merkitys kasvaa yritysten toiminnassa. Pk-yritysten kilpailukykyyn ja kasvumahdollisuuksiin vaikuttaa se, kuinka tehokkaasti ja ennustettavasti yritykset pystyvät puolustamaan immateriaalisia oikeuksiaan (lähde: Yrityksen tekijänoikeusopas).

Ceriffin töissä olemme päivittäin tekemisissä yritysten aineettoman omaisuuden parissa, kun laadimme asiakkaiden kanssa yrityksille johtamis- tai tuotannon ja tuotteiden laadunhallintajärjestelmiä. Edelleen kuitenkin vain harva yritys tunnistaa tai systemaattisesti tekee toimenpiteitä aineettoman omaisuutensa suojaksi. Viimeisten 40 vuoden aikana kiinteän ja aineettoman omaisuuden suhde yrityksissä on muuttunut siten, että yritysten arvosta tänä päivänä noin 80–90 % liittyy aineettomaan omaisuuteen. Aikaisemmin suhde oli päinvastainen.

IPR-strategialla aineeton omaisuus hallintaan ja tuottamaan

Laadimme IPR-strategian ja tuemme yksittäisissä aineettoman omaisuuden hallinnan tehtävissä yritysten arjessa.

Meillä on kumppaneidemme kautta käytössä Suomen parhain osaaminen IPR-strategian laadinnasta ja yksittäisten tehtävien toteuttamisesta. Prosessimme sujuu nopeasti. Strategia ja sen toteutuksen tärkeimmät työvälineet ovat yrityksen käytössä yhdessä viikossa aloituksesta.

Mikäli aineetonta omaisuutta ei ole suojattu, kuka tahansa voi kopioida sen. Tällöin kilpailijoiden on helppo aloittaa tuotteen tai palvelun valmistus.

Aineetonta omaisuutta voidaan myydä ja vuokrata. Lisenssimaksuista voi tulla yritykselle merkittävä tulonlähde. Kun yritys lopettaa tuotantolinjan, niin patentit, joita ei enää hyödynnetä, voidaan myydä tai vaihtaa. Aineettoman omaisuuden ostamista ja myymistä voi kokeilla Dokkari.fi-palvelussa.

Esimerkkejä toimialoista, joille olemme toteuttaneet IPR-strategioita:

 • Rakennusala
 • Koneenvalmistus
 • ICT
 • Kaupanala
 • Maahantuonti
 • Palveluala

IPR-strategiatyö tyypillisesti kattaa seuraavat osa-alueet:

 • IPR-oikeuksien hallintaan tähtäävän lähtötilanteen kartoitus
 • IP-suojaustoimenpiteiden selvitys, mahdollisten keinojen valinta ja yhdistäminen ansaintamalliin
 • IPR-strategian laatiminen: aineettoman omaisuuden hallinnan suunnittelu ja ohjeistus, sopimusten katselmointi ja huomiointi IPR -näkökulmista:
  • Mahdolliset lisenssisopimukset
  • Myynti- ja yhteistyökumppaneiden kanssa laadittavat sopimukset
  • Osakas-, työntekijä- ja johtajasopimukset
  • Domainit
  • Softa, lähdekoodi (jos asia koskee yrityksen toimintaa)
  • Muu tekninen dokumentaatio
  • Asiakastiedot
  • Sosiaalinen media
  • Tuotemerkkisalkku
  • Teolliset tekijänoikeudet
  • Mahdolliset patentit tms. suojauskeinot kartoitus- ja valintatoimenpiteissä

Asiakkaiden kokemuksia

Ceriffi Oy – All rights reserved 2024 | Tietosuojaseloste | Powered by Bautomo