Ceriffin asiantuntijat auttavat rahoituksen hankinnassa, kannattavuuden kehittämisessä, tyytyväiskyselyiden toteuttamisessa, eettisissä ohjeiden laatimisessa ja auditoinneissa. Meiltä saa apua myös ohjelmistoprojektien suunnitteluun ja johtamiseen. Ohjelmisto-osaamisemme perusta on oma Ceriffi Check® -sovellus.

Liiketoiminnan kehittäminen

Rahoituksen hankinta

Yrityksen omat voimavarat eivät aina riitä kattamaan tuotekehitystä tai muita kehityskuluja. Asiantuntijamme voivat auttaa rahoituksen hankinnassa. Tavallisia rahoituksen muotoja ovat avustukset, lainat ja takaukset. Erityisosaamistamme ovat Ely-keskusten ja Business Finlandin tarjoamat rahoitusratkaisut.

Yrityksen liiketoiminnan ja kannattavuuden kehittäminen

 • Syväluotaus yrityksen nykytilanteeseen ja haluttuun tavoitetilaan (liikevaihto, tulos)
 • Dynaaminen, visuaalinen kuvaus yrityskuva
 • Tiedolla johtaminen – data analytiikkaa – KPI:t (key performance indicator)
 • Tavoite: Muodostaa yhteinen kuva tilanteesta ja tavoitteista liiketoiminnalle

Kumppaneitamme liiketoiminnan kehittämisessä ovat:

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys

Käytämme sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden mittaamiseen. Oikeanlainen tieto auttaa päätöksenteossa, investointien kohdistamisessa ja markkinoinnissa. Yksittäisten mittausten lisäksi voimme auttaa organisaatiota rakentamaan toimintatavan, jossa asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden mittaamisesta tulee osa jatkuvaa toimintaa. Ceriffi Check® -sovellusta voidaan käyttää tiedon keräämiseen.

Yritysvastuu ja eettiset ohjeet

Eettisten ohjeiden avulla organisaatio määrittelee normit, säännöt ja vastuut siitä, miten omia työntekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kohdellaan. Eettiset ohjeet auttavat toimimaan oikein ja rakentavat yrityskulttuuria, jossa kaikilla on hyvä olla. Ohjeet kertovat työntekijöille, mitä heiltä odotetaan. Ceriffin asiantuntijat auttavat selkeiden ohjeiden ja toimintatapojen laatimisessa.

Sopimustenhallinta

Hyvä sopimushallinta suojelee organisaatiota ja vähentää riskejä. Osakkuus-, työ- ja alihankintasopimukset ovat erityisen tärkeitä uusille tai toimintaansa ulkomaille laajentaville yrityksille. Ceriffin omat asiantuntijat ja verkostomme voivat auttaa sopimusten laatimisessa sekä sopimushallinnan kehittämisessä. Yleisimpien sopimusten pohjat löydät verkkopaupastamme: www.ceriffi.fi/kauppa.

Auditoinnit

Teemme sopimus- ja laatuauditointeja. Voimme auttaa sisäisissä auditoinneissa sekä toimittajien että alihankkijoiden auditoinnissa.

Tietojärjestelmät ja tuotekehitys

Tietojärjestelmähankinnat ja -konsultointi

Tietojärjestelmähankinnat ovat organisaatioille aikaa vieviä ja haastavia. Ceriffin asiantuntijat osaavat auttaa vaatimusmäärittelyssä, tarjouspyynnöissä ja käyttöönottoprojekteissa. Teetä tietojärjestelmähankinnan työt osittain tai kokonaan meillä.

Varastonhallinta

Toimivan varastokirjanpidon rakentaminen on haastava tehtävä. Autamme varastonhallinnan ohjeiden laatimisessa, työturvallisuuden kehittämisessä, varastokirjanpito-ohjelmiston valinnassa ja käyttöönotossa. Toimiva varastonhallintaa varmistaa tuotteiden nopeat toimitukset asiakkaalle ja varmistaa sen, että varastossa riittää myytävää.

Ohjelmistokehitys

Ceriffi Oy:n asiantuntijoilla on pitkä kokemus laatujärjestelmistä, Lean-projekteista, IPR-strategioista ja tuotestandardeista. Näihin kaikkiin liittyy huomattava määrä dokumentaatiota. Ohjelmistotuotteillamme on seuraavat vaatimukset:

 • On päästävä eroon paperisista dokumenteista ja hajallaan olevista Word- ja Excel -dokumenteista. Hajallaan olevien dokumenttien riski on, ettei niistä jakseta useinkaan tehdä varmuuskopiota.
 • Kerätty tieto tallentuu automaattisesti. Esimerkiksi tarkistuslistan tekijän havainnot, kellonajat ja liitetiedostot tallentuvat automaattisesti järjestelmään.
 • Tieto on pystyttävä keräämään kentällä työn äärellä ja tarvittaessa ilman verkkoyhteyttä.
 • Kaikki kerätyt tiedot ovat käsittelijöiden nähtävillä.
 • Tiedon perusteella tehdyt toimenpiteet, vastuuhenkilöiden vaihdot ja kustannukset ovat läpinäkyviä ja jälkikäteen todennettavissa.
 • Tiedoista, poikkeamista, toimenpiteistä ja kustannuksista voidaan tehdä raportteja.
 • Tieto pysyy tallessa ja tarkistettavissa esimerkiksi auditointien yhteydessä

Ceriffi Check® -sovellus

Olemme noudattaneet Ceriffi Check® -sovelluksen kehittämisessä yllä mainittuja periaatteita. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja sovelluksen ominaisuudet on luotu todelliseen tarpeeseen. Panostamme vuosien 2020–21 aikana erityisesti käyttökokemuksen parantamiseen, visuaalisen ilmeen uudistamiseen ja uusien raportointiominaisuuksien kehittämiseen.

Ohjelmistokehitysprojektien suunnittelu ja johtaminen

Autamme tarvittaessa myös muita ohjelmistokehityksessä. Tuotekehitysprojektin suunnittelu on vaativa tehtävä, joka koostuu mm. seuraavista osa-alueista: projektin laajuuden määrittely, aikataulun suunnittelu, riskianalyysi, tehtävien osittaminen ja vaatimusmäärittely. Ceriffi auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä tuotekehitysprojektien suunnittelussa. Vaihtoehtoisesti voimme kouluttaa henkilöstölle projektisuunnitteluun tarvittavat taidot.

Asiakkaiden kokemuksia

Ceriffi Oy – All rights reserved 2024 | Tietosuojaseloste | Powered by Bautomo