Lean-projekti | Laatujärjestelmä ISO 9001 | Ympäristöjärjestelma ISO 14001 | Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001 | IPR strategia | CE-merkintä | Laatupäällikkö | Projektipäällikkö | ELY yritysten kehittämispalvelut

ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän avulla riskit hallintaan

Työtapaturman hinta työnantajalle on Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan keskimäärin yli 6000 euroa, mutta pahimmillaan kustannukset ovat moninkertaiset, jos tapaturma johtaa eläköitymiseen. Työturvallisuuteen kannattaa panostaa.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän laadinnassa sparraamme asiakkaitamme riskien tunnistamisessa ja niiden arvioinnissa, työsuojelutoimikunnan käynnistämisessä, lainsäädäntöön liittyvissä asioissa ja tavoitteiden asettamisessa.

Useat asiakkaistamme käyttävät Ceriffi Check® -sovellusta turvallisuushavaintojen ja ”läheltä piti” -tilanteiden kirjaamiseen ja käsittelyyn helposti suoraan paikan päältä mobiilaitteilla. Mitattava data antaa pohjaa tosiasioihin perustuviin päätöksiin.

Autamme myös siirtymisessä OHSAS 18001 -standardista ISO 45001 -standardiin. Edellistä standardia käyttävillä organisaatioilla on siirtymäaikaa maaliskuuhun 2021 saakka. Uudemmassa ISO 45001 -standardissa mm. johtajuudella on suurempi rooli, sidosryhmät huomioidaan paremmin ja työntekijät osallistuvat enemmän järjestelmän rakentamiseen.

Tutustu myös kuinka Ceriffi Check® mobiili sovellus ja ohjelmisto auttaa järjestelmän toteuttamisessa.

Asiakkaiden kokemuksia

15.03.2019

Kuljetusrinki Oy

"Ceriffi oli laatimassa meille ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää ja ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Kokemuksemme Ceriffistä olivat positiiviset. Suoraviivaista toimintaa."

Ceriffi Oy – All rights reserved 2024 | Tietosuojaseloste | Powered by Bautomo