ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän avulla riskit hallintaan

Työtapaturman hinta työnantajalle on Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan keskimäärin yli 6000 euroa, mutta pahimmillaan kustannukset ovat moninkertaiset, jos tapaturma johtaa eläköitymiseen. Työturvallisuuteen kannattaa panostaa.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän laadinnassa sparraamme asiakkaitamme riskien tunnistamisessa ja niiden arvioinnissa, työsuojelutoimikunnan käynnistämisessä, lainsäädäntöön liittyvissä asioissa ja tavoitteiden asettamisessa.

Useat asiakkaistamme käyttävät Ceriffi Check® -sovellusta turvallisuushavaintojen ja ”läheltä piti” -tilanteiden kirjaamiseen ja käsittelyyn helposti suoraan paikan päältä mobiilaitteilla. Mitattava data antaa pohjaa tosiasioihin perustuviin päätöksiin.

Autamme myös siirtymisessä OHSAS 18001 -standardista ISO 45001 -standardiin. Edellistä standardia käyttävillä organisaatioilla on siirtymäaikaa maaliskuuhun 2021 saakka. Uudemmassa ISO 45001 -standardissa mm. johtajuudella on suurempi rooli, sidosryhmät huomioidaan paremmin ja työntekijät osallistuvat enemmän järjestelmän rakentamiseen.

Asiakkaiden kokemuksia

Ceriffi Oy – All rights reserved 2021 | Tietosuojaseloste