Lean-projekti | Laatujärjestelmä ISO 9001 | Ympäristöjärjestelma ISO 14001 | Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001 | IPR strategia | CE-merkintä | Laatupäällikkö | Projektipäällikkö | ELY yritysten kehittämispalvelut

Lean Six Sigma ja tilastollinen laadunohjaus

Lean Six Sigma on yhdistelmä kahta suosittua jatkuvan parantamisen menetelmää – Leania ja Six Sigmaa.

Lean Six Sigma -projekti koostuu viidestä vaiheesta. Tätä kutsutaan DMAIC-menetelmäksi (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

 • Ensimmäinen vaihe Define (määritä) edellyttää tutkittavan prosessin hyvää määrittämistä: a) mitä halutaan parantaa ja b) mitä luotettavaa tietoa prosessista halutaan ulos. Tutkittavan prosessin rajaus on tärkeää.
 • Measure (mittaa) -vaiheessa tunnistetaan nykyinen toimintatapa ja suorituskyky. Tämä vaihe vaatii paljon raakadataa, jota saadaan kerättyä helposti esimerkiksi Ceriffi Check® -sovelluksen avulla.
 • Analyze (analysoi) -vaiheessa havainnoidaan prosessia ja analysoidaan edellisessä vaiheessa kerättyä dataa, jotta vikatilanteiden ja hukan aiheuttamat juurisyyt saadaan esille. Analyysivaihe tehdään Minitab-ohjelman avulla.
 • Improve (paranna) -vaiheessa määritetään edellisen vaiheen tulosten perusteella uudet toimintatavat, menetelmät ja suunnitelmat parannuksille.
 • Control (ohjaa) -vaiheessa luodaan suunnitelma ja ohjeistus sille, että uudistukset ja parannukset siirtyvät osaksi jokapäiväistä toimintaa. Uusien toimintatapojen sisäänajoa ja niiden tuloksellisuutta seurataan.

Lean-kumppanit

Toteutamme Lean Six Sigma -projekteja Ceriffin toimesta tai luotettavien kumppaneidemme avulla.

Kumppaneitamme ovat:

Kaikilla asiantuntijoillamme on vähintään Lean Six Sigma Green Belt -tason pätevyys. Useilla on Black Belt -tason osaaminen.

Lean-projekti

Mobiilisovellus havaintojen seurantaan ja tiedonkeruuseen

Havainnon kirjaaminen Ceriffi Check® -sovelluksella on poikkeuksellisen helppoa. Keskimäärin kirjaustapahtuma kestää 5–10 sekuntia, joten se ei vie työntekijän aikaa varsinaisesta työstä. Lisäksi seurantamittaristo on täysin muokattavissa asiakkaan toimesta, mikä varmistaa, että seuranta sopii 100-prosenttisesti yrityksen tarpeeseen.

Seuranta voi koostua seuraavista havainnoista:

 • Kuittaushavainto (halutaan selvittää tarkasti tiedetyn virhetilanteen toistuvuutta)
 • Kirjallinen havainto (halutaan saada käyttäjän tarkennus virhetilanteeseen)
 • Ajanseuranta (halutaan mitata tietyn virhetilanteen kestoa)

Tutustu myös kuinka Ceriffi Check® mobiili sovellus ja ohjelmisto auttaa järjestelmän toteuttamisessa.

Sujuvien prosessien ja tuottavan arvovirran kehittäminen Lean-periaatteita hyödyntäen

 • Arvovirta-analyysi
 • Prosessikuvaus, 6M-analyysit, suorituskyky
 • Data/havainnointipohjainen lähestyminen
 • A3-suunnitelma
 • Tavoite: saada aikaan muutos, /parannus ja kehittää osaamista

5S-projektin avulla hukan metsästykseen

5S on Japanissa kehitetty työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä.

5S-menetelmän tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta. Tähän pyritään välttämällä kaikenlaista hukkaamista ja tuhlaamista sekä poistamalla arvoa tuottamatonta toimintaa. Samalla parannetaan laatua ja turvallisuutta sekä luodaan visuaalisesti miellyttävä ja tehokas työpaikka.

5S koostuu 5 vaiheesta

 • Sortteeraus [Sort, englanti – Seiri, japani]
  • Poistetaan työpaikalta tarpeettomat tavarat. Tällä toiminnalla vapautetaan tilaa ja poistetaan rikkoontuneita tai tarpeettomia työkaluja, joita säilytetään vain siltä varalta, että joku niitä joskus tarvitsisi.
 • Systematisointi [Set In Order, englanti – Seiton, japani]
  • Pyritään löytämään hyviä varastointimenetelmiä. Näitä voivat olla esimerkiksi lattioiden maalaus, työpisteiden ja muiden alueiden rajaus, selkeät ja tyhjät käytävät, erilaiset säilytysmenetelmät ja roskakorit. Näiden lisäksi asioille merkitään nimilaput (värikoodit ja paikkojen merkinnät) sekä erilaiset kyltit.
 • Siivous [Shine, englanti – Seiso, japani]
  • Työpaikan päivittäinen siivous.
 • Standardisointi [Standardize, englanti – Seiketsu, japani]
  • Standardoidaan työpaikan parhaat käytännöt yhdessä työntekijöiden kanssa, esimerkiksi työpisteeseen kuuluvat työkalut, kuinka usein jätteet viedään pois, siivousaikataulu, käytävien paikat jne.
 • Seuranta [Sustain, englanti – Shitsuke, japani]
  • Kun tarpeettomat tavarat on poistettu ja niiden säilytyspaikoista sovittu, pidetään huolta siitä, että sovittuja menetelmiä noudatetaan jatkuvasti.
  • Seurantaa voidaan tehdä Ceriffi Check® -sovelluksen avulla. Käyttäjä voi itse määritellä tarkastuskohteiden tarkastuslistat. Älypuhelimen tai tabletin avulla säännölliset tarkastukset on helppo dokumentoida.

 

Lataa Lean Six Sigma -opas, joka tukee Ceriffi Checkiä:

Lataa opas

Asiakkaiden kokemuksia

18.05.2020

Pelma Oy Ab

”Käytimme Ceriffi Check® -sovellusta tuotantoprosessin virhetilanteiden seuraamiseen”

12.05.2019

Ceriffi Check® nosti laadunhallinnan uudelle tasolle

Procemex Oy on jyväskyläläinen elektroniikkavalmistaja, joka kehittää ja valmistaa korkean teknologian konenäköratkaisuja sellu- ja paperiteollisuudelle sekä painotaloille ympäri maailman.

Ceriffi Oy – All rights reserved 2024 | Tietosuojaseloste | Powered by Bautomo