Seurannan toteuttaminen oli sujuvaa tuotantoprosessin yhteydessä, eikä se vaatinut lisäresursseja. Kerätystä datasta saatavat tilastot auttoivat meitä hahmottamaan useimmin toistuvat vikatilanteet. Osaa vikatilanteista ei osattu aikaisemmin mieltää toistuviksi tai aikaa vieviksi, tässä Ceriffi Check® avasi silmiä kokeneemmillekin tekijöille. Analyysien pohjalta teimme korjaavia toimenpiteitä virhetilanteiden vähentämiseksi ja jatkoseurannassa oli helppo huomata, vähenikö virhetilanteiden määrä vai ei.

Ceriffi Check® -sovelluksen avulla saimme merkittävän hyödyn tuotantokatkosten juurisyiden selvittämiseen ja saimme parannettua tuotannon tehokkuutta merkittävästi. Yhteistyö Ceriffi Oy:n kanssa toimi erinomaisesti ja saimme ammattimaista tukea tulosten analysointiin ja ratkaisuehdotusten löytämiseen.

Saku Nevanperä
tehdaspäällikkö
Pelma Oy Ab

Ceriffi Oy – All rights reserved 2024 | Tietosuojaseloste | Powered by Bautomo