Valitsimme 2016 keväällä Ceriffi Oy:n yhteistyökumppaniksi ISO9001:2015 -standardin mukaisen laatujärjestelmän käyttöönotossa. Työ eteni Ceriffin avustuksella ripeästi vaihe vaiheelta ja pystyimme keskittymään yrityksen toiminnan kannalta olennaisiin seikkoihin.

Nyt olemme ottamassa käyttöön Ceriffi Check® -mobiiliasovellusta. Se tehostaa erityisesti sisäisten laatupoikkeamien käsittelyä.

Seppo Strömmer
toimistopäällikkö
Specialvalimo J. Pap Oy

Ceriffi Oy – All rights reserved 2024 | Tietosuojaseloste | Powered by Bautomo