NTcab Oy suunnittelee ja valmistaa räätälöityjä ohjaamoita erilaisiin työkoneisiin. Ceriffi pääsi tuomaan oman osaamisensa avuksi alun perin laatukäsikirjaa työstämällä, mutta sen jälkeen myös Ceriffi Check®:in käyttöönottoa alettiin suunnittelemaan. NTcab Oy:n tarve Checkille havaittiin siitä, että tuotannosta tuli paljon informaatiota, mutta se katosi kaiken muun tiedon sekaan. Ennen Ceriffi Checkin käyttöönottoa tuotannosta kertynyttä tietoa ei ollut kerätty systemaattisesti ja tästä johtuen osa tiedoista vain ”hukkui”.

Ceriffi Checkin käyttöönotto sujui NTcab Oy:n laatupäällikkö Jarmo Mannisen mukaan mainiosti. Ceriffi oli paikan päällä laittamassa asetukset kuntoon, joten käyttö alkoi sujuvasti. Aluksi toteutettiin testijakso, jonka pohjalta tehtiin päivityksiä ja muutoksia Checkin asetuksiin. Lisäksi kaikessa autettiin kädestä pitäen, joten käyttöönotto sujui helposti.

Ceriffi Check® on ollut NTcab Oy:lla aktiivisessa käytössä loppuvuodesta 2019. Informaation kerääminen on helpottunut, kun se jää talteen Checkiin ja täten ilmoitusten läpikäynti on systematisoitunut. Kun NTcab Oy:lle tulee tuotemuutosehdotuksia, ne jäävät nyt talteen Checkiin. Ehdotukset ovat helppo ottaa esiin ja käsittelyyn muutoksia tehdessä. Iso asia, muutos ja hyöty Mannisen mielestä Checkin käyttöönotossa on ollut myös se, että asiat todella kirjoitetaan ylös, eikä niitä ainoastaan huudella.

Manninen on myös käyttöönoton jälkeen ollut yhteydessä Ceriffiin uusien ideoiden ja muutosten toteuttamiseksi Ceriffi Checkin osalta ja hänen mielestään on erittäin positiivista, että asioihin ja toiveisiin reagoidaan! Kaiken kaikkiaan NTcab Oy on tyytyväinen Ceriffi Checkiin käyttöön, sillä sovellus on tuonut ratkaisun alkuperäiseen ongelmaan ja toimii myös samalla tiedotusvälineenä tuotannosta  toimihenkilöille.

Jarmo Manninen
laatupäällikkö
NTcab Oy

Ceriffi Oy – All rights reserved 2024 | Tietosuojaseloste | Powered by Bautomo