Blogi

Yrityksen aineeton omaisuus

Tiesitkö, että yrityksen arvosta jopa 75 % liittyy aineettomaan omaisuuteen? [1]

Yritysten menestyminen perustuu tulevaisuudessa entistä enemmän innovaatiopohjaiseen talouskasvuun. Kun toimimme tällaisessa maailmassa, immateriaalisten eli aineettomien oikeuksien merkitys kasvaa yritysten toiminnassa. Pk-yritysten kilpailukykyyn ja kasvumahdollisuuksiin vaikuttaa se, kuinka tehokkaasti ja ennustettavasti yritykset pystyvät puolustamaan immateriaalisia oikeuksiaan [2]. Yritykset toimivat yhä enemmän verkostoina. Näissä tilanteissa selkeät ja reilut pelisäännöt syntyvästä aineettomasta omaisuudesta on syytä tehdä heti alussa.

Mitä on yrityksen aineeton omaisuus?

Aineettomista eli immateriaalioikeuksista käytetään termiä IPR (Intellectual Property Rights). IPR kattaa teollisuusoikeudet, tekijänoikeudet ja lähioikeudet. IPR:ään kuuluvat alla olevassa kuvassa esitetyt asiat.

IPR-kaavio
IPR:n piiriin kuuluvat asiat

 

Aineeton omaisuus hallitaan hyvässä johtamisjärjestelmässä ja se realisoituu yrityskaupoissa

Omassa työssäni olen päivittäin tekemisissä yritysten aineettoman omaisuuden parissa, kun laadin asiakkaiden kanssa heidän yrityksilleen johtamis- tai laadunhallintajärjestelmiä. Järjestelmän laadinnan yhteydessä yritys tekee aineettomasta omaisuudesta selkeämmin hahmotettavaa ja näkyvää. Harvassa pk-yrityksessä tunnistetaan tai systemaattisesti tehdään toimenpiteitä aineettoman omaisuuden hallitsemiseksi. IPR:ään kannattaisi panostaa, sillä yrityksen arvosta noin ¾-osaa liittyy aineettomaan omaisuuteen ja IPR:n osuus maailman kaupasta on noin 50 % [4].

Hyvin tehty johtamisjärjestelmä tai tuotannon laadunhallintajärjestelmä antaa hyvän pohjan myös aineettoman omaisuuden tunnistamiselle ja hallinnalle. Kuvitellaanpa tilanne, missä olet ostamassa liiketoimintaa tai yritystä tilanteessa, jossa tarjolla on kaksi yritystä. Toisessa yrityksessä on kuvattu tuotteet, prosessit sekä niihin liittyvät IPR:t kattavasti. Toisessa yrityksessä nämä asiat ovat omistajien, johdon ja työntekijöiden hiljaisena tietona. Sanomattakin on selvää, kumpi tapauksista on ostajan näkökulmasta mielenkiintoisempi ja riskittömämpi. Myyjän näkökulmasta katsottuna: kumpi tapauksista olisi helpompi myydä oikeaan arvoonsa?

Alkuperäinen julkaisu: Perjantai 7.3.2014 – Martti Blomberg

Copyright © Ceriffi Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lähteet

1. IPR tehokkaaseen käyttöön. Työ ja elinkeinoministeriön julkaisuja 37/2008 

2. Yrityksen tekijänoikeusopas –käytännön tietoa oikeuksien suojaamisesta

3. IPR –Mitä se tarkoittaa PP-esitys 8.11.2013, Minna Aalto-Setälä, Kauppakamari

4. Tekijänoikeudet liiketoiminnassa, PP-esitys 11.11.2013, Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto

Ceriffi Oy – All rights reserved 2024 | Tietosuojaseloste | Powered by Bautomo