Specialvalimo J. Pap Oy

Ceriffi

Valitsimme 2016 keväällä Ceriffi Oy:n yhteistyökumppaniksi ISO9001:2015 -standardin mukaisen laatujärjestelmän käyttöönotossa. Työ eteni Ceriffin avustuksella ripeästi vaihe vaiheelta ja pystyimme keskittymään yrityksen toiminnan kannalta olennaisiin seikkoihin.

Nyt olemme ottamassa käyttöön Ceriffi Check® -mobiiliasovellusta. Se tehostaa erityisesti sisäisten laatupoikkeamien käsittelyä.

Seppo Strömmer
toimistopäällikkö
Specialvalimo J. Pap Oy

Lounais-Suomen Putki Oy

Ceriffi

Teimme ISO 9001:2015 -standardin mukaisen laatujärjestelmän ja sertifioinnin Ceriffi Oy:n avustuksella. Lupaukset nopeasta aikataulusta ja toimituksen sisällöstä pitivät täysin paikkansa. Yhteistyö oli kaikin puolin mutkatonta ja suoraviivaista. Dokumentit ostimme Ceriffin verkkokaupasta.

Tuomas Heikkilä
toimitusjohtaja
Lounais-Suomen Putki Oy

LS Cargo Logistics Oy

Ceriffi

Ostimme Ceriffi Oy:ltä projektipäällikköpalvelun aloittaessamme ISO 9001:2015 -laatusertifiointiprosessia. Ceriffin tuki prosessin eteenpäin viemisessä on ollut tärkeä osa sertifiointia ja olemme olleet heidän palveluunsa sekä ammattitaitoonsa erittäin tyytyväisiä. Lisänä Ceriffi Oy on perehtynyt IT-järjestelmämme toimintaan ja dokumentointiin uusien tietosuojavaatimuksien mukaisesti (GDPR).

Sakari Leppiaho
toimitusjohtaja
LS Cargo Logistics Oy

Leomuovi Oy

Ceriffi

Ceriffin vankka asiantuntijuus helpotti työtämme ja laatu- ja ympäristöjärjestelmäprojekti eteni selkeästi nopealla aikataululla. Ilman Ceriffin apua järjestelmistä olisi luultavasti tullut liian monimutkaisia ja ne olisivat vaatineet työtä huomattavasti enemmän. Nyt toimintamme on selkeytynyt ja yhtenäistynyt kahden eri toimipisteen välillä ja järjestelmän hallinnointi on helppoa.

Riikka Nikkanen
ostaja
Leomuovi Oy