Pelma Oy Ab

Ceriffi

Seurannan toteuttaminen oli sujuvaa tuotantoprosessin yhteydessä, eikä se vaatinut lisäresursseja. Kerätystä datasta saatavat tilastot auttoivat meitä hahmottamaan useimmin toistuvat vikatilanteet. Osaa vikatilanteista ei osattu aikaisemmin mieltää toistuviksi tai aikaa vieviksi, tässä Ceriffi Check® avasi silmiä kokeneemmillekin tekijöille. Analyysien pohjalta teimme korjaavia toimenpiteitä virhetilanteiden vähentämiseksi ja jatkoseurannassa oli helppo huomata, vähenikö virhetilanteiden määrä vai ei.

Ceriffi Check® -sovelluksen avulla saimme merkittävän hyödyn tuotantokatkosten juurisyiden selvittämiseen ja saimme parannettua tuotannon tehokkuutta merkittävästi. Yhteistyö Ceriffi Oy:n kanssa toimi erinomaisesti ja saimme ammattimaista tukea tulosten analysointiin ja ratkaisuehdotusten löytämiseen.

Saku Nevanperä
tehdaspäällikkö
Pelma Oy Ab

Ceriffi Check® nosti laadunhallinnan uudelle tasolle

Ceriffi

Procemex Oy on jyväskyläläinen elektroniikkavalmistaja, joka kehittää ja valmistaa korkean teknologian konenäköratkaisuja sellu- ja paperiteollisuudelle sekä painotaloille ympäri maailman. Procemex hyödyntää Ceriffi Check® -palvelua jokapäiväisessä laatutyössä. Procemexin laatu- ja hankintajohtaja Tuomas Laitila kertoo, kuinka Ceriffi Check® on tehnyt laatupoikkeamiin liittyvästä tiedonkeruusta tehokasta ja helppoa.

“Laatupoikkeamien dokumentointi saadaan tehtyä nyt parilla klikkauksella”

Aiemmin Procemexilla moni poikkeama jäi dokumentoimatta kirjaamiseen liittyvien hankaluuksien vuoksi. Jokainen kirjaus vaati kymmenien minuuttien työn. Arjen kiireessä tärkeät kirjaukset jäivät helposti tekemättä. Procemexilla lähdettiin etsimään ratkaisua laatutyön kehittämiseksi.

– Otimme Ceriffi Check® -palvelun nopeasti käyttöömme, sillä ratkaisu näytti heti sopivan juuri meidän tarpeisiimme. Testivaihe ja käyttöönotto sujuivat ripeästi, ja saimme jokaisen työntekijän mobiililaitteeseen helppokäyttöisen Ceriffi Check® -työkalun. Laatupoikkeamien dokumentointi saadaan nyt tehtyä parilla klikkauksella, kertoo Laitila.

Tulevaisuudessa kaikkeen laadunseurantaan ja reklamaatioprosesseihin

Ceriffi Check® -palvelu otettiin käyttöön Procemexilla puoli vuotta sitten.

– Tärkein Ceriffi Checkin tuoma hyöty on se, että nyt poikkeamat ja reklamoinnit tulee tehtyä ja dataa saadaan kerättyä. Tuotannon ongelmiin, komponenttien laatuun ja poikkeamiin voidaan puuttua heti ja toimintaa kehittää, kun tietoa on riittävästi. Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen tuo aina säästöjä, kun asioita tehdään aiempaa fiksummin. Kehitys- ja parannusehdotukset eivät jää kahvipöytäkeskusteluihin.

Ceriffi Check® -palvelu helpottaa myös komponenttien reklamointiprosesseja.

– Elektroniikkavalmistajana meillä on jopa sata tavarantoimittajaa. Ceriffi Check® -palvelusta saamme automaattisesti lähetettyä tiedon viallisista komponenteista ulkoisille reklamaatiokäsittelijöille, mikä säästää työaikaamme merkittävästi. Tulevaisuudessa tarkoituksemme on käyttää Ceriffi Checkiä kaikkeen laadunseurantaan ja reklamaatioprosesseihin. Tämä vaatii vielä kehitystyötä.

Innokas kehitystyö vie eteenpäin

Procemexilla Ceriffi Check® -palvelusta on tullut tärkeä osa arjen laatutyötä. Laitila pitää tärkeänä palvelun jatkuvaa kehitystyötä ja avointa vuoropuhelua Ceriffin ohjelmistokehittäjien kanssa.

– Meillä on ollut hyvä yhteistyö Ceriffin kehittäjien kanssa. Palautteemme ja kehitysehdotuksemme on otettu hyvin vastaan ja pyyntöihimme on vastattu innokkaasti. On hienoa, että olemme päässeet yhdessä kehittämään palvelua. Uskon, että tästä tulee meille pitkäaikainen yhteistyö, joka vie laatutyömme uudelle tasolle.

– Ceriffi Checkissä kaikki natsasi: se oli helppo ottaa käyttöön, kustannustehokas, näppärä ja helppokäyttöinen. Vielä kun palvelun taustalla on innokkaita ja ratkaisukeskeisiä kehittäjiä, niin eihän tässä voi olla kuin tyytyväinen.

Tuomas Laitila

Tuomas Laitila
laatu- ja hankintajohtaja
Procemex Oy