Specialvalimo J. Pap Oy

Ceriffi

Valitsimme 2016 keväällä Ceriffi Oy:n yhteistyökumppaniksi ISO9001:2015 -standardin mukaisen laatujärjestelmän käyttöönotossa. Työ eteni Ceriffin avustuksella ripeästi vaihe vaiheelta ja pystyimme keskittymään yrityksen toiminnan kannalta olennaisiin seikkoihin.

Nyt olemme ottamassa käyttöön Ceriffi Check® -mobiiliasovellusta. Se tehostaa erityisesti sisäisten laatupoikkeamien käsittelyä.

Seppo Strömmer
toimistopäällikkö
Specialvalimo J. Pap Oy

Lounais-Suomen Putki Oy

Ceriffi

Teimme ISO 9001:2015 -standardin mukaisen laatujärjestelmän ja sertifioinnin Ceriffi Oy:n avustuksella. Lupaukset nopeasta aikataulusta ja toimituksen sisällöstä pitivät täysin paikkansa. Yhteistyö oli kaikin puolin mutkatonta ja suoraviivaista. Dokumentit ostimme Ceriffin verkkokaupasta.

Tuomas Heikkilä
toimitusjohtaja
Lounais-Suomen Putki Oy