NTcab Oy

Ceriffi

NTcab Oy suunnittelee ja valmistaa räätälöityjä ohjaamoita erilaisiin työkoneisiin. Ceriffi pääsi tuomaan oman osaamisensa avuksi alun perin laatukäsikirjaa työstämällä, mutta sen jälkeen myös Ceriffi Check®:in käyttöönottoa alettiin suunnittelemaan. NTcab Oy:n tarve Checkille havaittiin siitä, että tuotannosta tuli paljon informaatiota, mutta se katosi kaiken muun tiedon sekaan. Ennen Ceriffi Checkin käyttöönottoa tuotannosta kertynyttä tietoa ei ollut kerätty systemaattisesti ja tästä johtuen osa tiedoista vain ”hukkui”.

Ceriffi Checkin käyttöönotto sujui NTcab Oy:n laatupäällikkö Jarmo Mannisen mukaan mainiosti. Ceriffi oli paikan päällä laittamassa asetukset kuntoon, joten käyttö alkoi sujuvasti. Aluksi toteutettiin testijakso, jonka pohjalta tehtiin päivityksiä ja muutoksia Checkin asetuksiin. Lisäksi kaikessa autettiin kädestä pitäen, joten käyttöönotto sujui helposti.

Ceriffi Check® on ollut NTcab Oy:lla aktiivisessa käytössä loppuvuodesta 2019. Informaation kerääminen on helpottunut, kun se jää talteen Checkiin ja täten ilmoitusten läpikäynti on systematisoitunut. Kun NTcab Oy:lle tulee tuotemuutosehdotuksia, ne jäävät nyt talteen Checkiin. Ehdotukset ovat helppo ottaa esiin ja käsittelyyn muutoksia tehdessä. Iso asia, muutos ja hyöty Mannisen mielestä Checkin käyttöönotossa on ollut myös se, että asiat todella kirjoitetaan ylös, eikä niitä ainoastaan huudella.

Manninen on myös käyttöönoton jälkeen ollut yhteydessä Ceriffiin uusien ideoiden ja muutosten toteuttamiseksi Ceriffi Checkin osalta ja hänen mielestään on erittäin positiivista, että asioihin ja toiveisiin reagoidaan! Kaiken kaikkiaan NTcab Oy on tyytyväinen Ceriffi Checkiin käyttöön, sillä sovellus on tuonut ratkaisun alkuperäiseen ongelmaan ja toimii myös samalla tiedotusvälineenä tuotannosta  toimihenkilöille.

Jarmo Manninen
laatupäällikkö
NTcab Oy

Ceriffi Check® nosti laadunhallinnan uudelle tasolle

Ceriffi

Procemex Oy on jyväskyläläinen elektroniikkavalmistaja, joka kehittää ja valmistaa korkean teknologian konenäköratkaisuja sellu- ja paperiteollisuudelle sekä painotaloille ympäri maailman. Procemex hyödyntää Ceriffi Check® -palvelua jokapäiväisessä laatutyössä. Procemexin laatu- ja hankintajohtaja Tuomas Laitila kertoo, kuinka Ceriffi Check® on tehnyt laatupoikkeamiin liittyvästä tiedonkeruusta tehokasta ja helppoa.

“Laatupoikkeamien dokumentointi saadaan tehtyä nyt parilla klikkauksella”

Aiemmin Procemexilla moni poikkeama jäi dokumentoimatta kirjaamiseen liittyvien hankaluuksien vuoksi. Jokainen kirjaus vaati kymmenien minuuttien työn. Arjen kiireessä tärkeät kirjaukset jäivät helposti tekemättä. Procemexilla lähdettiin etsimään ratkaisua laatutyön kehittämiseksi.

– Otimme Ceriffi Check® -palvelun nopeasti käyttöömme, sillä ratkaisu näytti heti sopivan juuri meidän tarpeisiimme. Testivaihe ja käyttöönotto sujuivat ripeästi, ja saimme jokaisen työntekijän mobiililaitteeseen helppokäyttöisen Ceriffi Check® -työkalun. Laatupoikkeamien dokumentointi saadaan nyt tehtyä parilla klikkauksella, kertoo Laitila.

Tulevaisuudessa kaikkeen laadunseurantaan ja reklamaatioprosesseihin

Ceriffi Check® -palvelu otettiin käyttöön Procemexilla puoli vuotta sitten.

– Tärkein Ceriffi Checkin tuoma hyöty on se, että nyt poikkeamat ja reklamoinnit tulee tehtyä ja dataa saadaan kerättyä. Tuotannon ongelmiin, komponenttien laatuun ja poikkeamiin voidaan puuttua heti ja toimintaa kehittää, kun tietoa on riittävästi. Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen tuo aina säästöjä, kun asioita tehdään aiempaa fiksummin. Kehitys- ja parannusehdotukset eivät jää kahvipöytäkeskusteluihin.

Ceriffi Check® -palvelu helpottaa myös komponenttien reklamointiprosesseja.

– Elektroniikkavalmistajana meillä on jopa sata tavarantoimittajaa. Ceriffi Check® -palvelusta saamme automaattisesti lähetettyä tiedon viallisista komponenteista ulkoisille reklamaatiokäsittelijöille, mikä säästää työaikaamme merkittävästi. Tulevaisuudessa tarkoituksemme on käyttää Ceriffi Checkiä kaikkeen laadunseurantaan ja reklamaatioprosesseihin. Tämä vaatii vielä kehitystyötä.

Innokas kehitystyö vie eteenpäin

Procemexilla Ceriffi Check® -palvelusta on tullut tärkeä osa arjen laatutyötä. Laitila pitää tärkeänä palvelun jatkuvaa kehitystyötä ja avointa vuoropuhelua Ceriffin ohjelmistokehittäjien kanssa.

– Meillä on ollut hyvä yhteistyö Ceriffin kehittäjien kanssa. Palautteemme ja kehitysehdotuksemme on otettu hyvin vastaan ja pyyntöihimme on vastattu innokkaasti. On hienoa, että olemme päässeet yhdessä kehittämään palvelua. Uskon, että tästä tulee meille pitkäaikainen yhteistyö, joka vie laatutyömme uudelle tasolle.

– Ceriffi Checkissä kaikki natsasi: se oli helppo ottaa käyttöön, kustannustehokas, näppärä ja helppokäyttöinen. Vielä kun palvelun taustalla on innokkaita ja ratkaisukeskeisiä kehittäjiä, niin eihän tässä voi olla kuin tyytyväinen.

Tuomas Laitila

Tuomas Laitila
laatu- ja hankintajohtaja
Procemex Oy

Valkava Oy

Ceriffi

Ceriffi Check®:iin kirjaamme kehittämisen kannalta merkittävät havainnot tehokkaasti ja havaintojen määrä on sitä kautta lisääntynyt merkittävästi. Käytämme aktiivisesti myös Checkin mahdollistamia tarkistuslistoja ja käytämme tarkistuslista-ominaisuutta kehittämämme Kämppäindeksi™:n todentamiseen. Olemme täysin vakuuttuneita, että toiminnan kehittäminen ja läpinäkyvyys lisääntyvät Checkin avulla merkittävästi. Vaatimukset edellä mainittujen suhteen tulevat lisääntymään sosiaalialalla ja olemme valmiita vastaamaan niihin.

Jussi Valkama
toimitusjohtaja
Valkava Oy