Suokone Oy

Ceriffi

Ceriffin asiantuntija on toiminut yrityksemme vuokrattuna laatupäällikkönä jo 3 vuoden ajan. Hänen työpanoksensa on noin 10 työpäivää vuodessa. Vuokratun laatupäällikön vastuulla on ylläpitää laatu- ja ympäristöjärjestelmän dokumentaatiota, hoitaa rutiinit sertifiointilaitoksen kanssa ja toimia sekä johdon että avainhenkilöiden tukena. Vuokrattu laatupäällikkö on Suokoneelle kustannustehokas ratkaisu.

Tuomo Meriläinen
toimitusjohtaja
Suokone Oy

Kuljetusrinki Oy

Ceriffi

Ceriffi oli laatimassa meille ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää ja ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Kokemuksemme Ceriffistä olivat positiiviset. Suoraviivaista toimintaa. Nyt käytämme vuokrattua laatupäällikköä kierrätyspäällikkömme apuna ja työrukkasena toimintojemme systemaattisessa kehittämisessä.

Hyödynnämme toiminnassamme Ceriffi Check® -sovellusta. Se tuo ketteryyttä asiakaspalautteiden, laatupoikkeamien ja turvahavaintojen kirjaamiseen ja hallintaan mobiililaitteilla.

Seuraavaksi otamme Ceriffin avustamana käyttöön ISO 45001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän. Haluamme olla haluttu ja turvallinen työpaikka uusille työntekijöille myös tulevaisuudessa.”

Jukka Aro
toimitusjohtaja
Kuljetusrinki Oy