Sisäinen Auditointi

111.60 sis. ALV

Description

Tämä dokumentti opastaa sisäisen auditoinnin toteuttamiseen yrityksessä ja toimii samalla auditointisuunnitelmana. Dokumentti toimii siten, että suunnitelman laatija vastaa esitettyihin kysymyksiin lyhyesti suunnitelmaa laatiessaan ja/tai hyödyntää kysymyksiä haluamallaan laajuudella varsinaisessa sisäisen auditoinnin suorittamisessa.

Dokumentti toimii täyttämisen jälkeen sisäisen auditoinnin raporttina. Sisältää 1. Johdan ja dokumentin käyttöohje, 2. Yleinen ohjeistus, 3. Sisäisen auditoinnin suunnitelma, 4. Standardin vaatimukset, 5. Auditointiin valmistautuminen, 6. Auditointisuunnitelman laatiminen, 7. Sisäisestä auditoinnista tiedottaminen, 8.Auditoinnin toteuttaminen, 9. Auditoinnin tulokset ja yhteenveto toimenpiteistä.

Word dokumentti, 7 sivua.

Ceriffi 2020 | Tietosuojaseloste