Riskien Tunnistaminen

62.00 sis. ALV

Kuvaus

Dokumentin avulla pyritään tunnistamaan yritystä koskettavia riskejä. Pääluokat ovat liikeriskit, henkilöriskit, sopimukset ja vastuut, ympäristöriskit ja tuoteriskit.

Esimerkiksi tietoriskit on jaoteltu johtamiseen, toimitiloihin, tietojärjestelmien suojaukseen, sidosryhmäsuhteisiin, kehittämiseen ja toiminnan jatkuvuuteen ja henkilöstön toimintaan liittyviin riskeihin. Jokaisella tällaisella alakohdalla on edelleen tarkentavia alakohtia.

Lisäksi voidaan valita riskin merkitys omalle yritykselle: riski olemassa/kunnossa/ei kosketa meitä.

Excel dokumentti, noin 6 sivua.

1,637.00 sis. ALV
980.00 sis. ALV
1,972.00 sis. ALV

Ceriffi 2020 | Tietosuojaseloste