Konedirektiivin Soveltamisopas 2006/42/EY

ILMAINEN

Kuvaus

Konedirektiivin soveltamisopas, toinen painos, kesäkuu 2010. Oppaan tarkoituksena on selittää direktiivin 2006/42/EY käsitteitä ja vaatimuksia, jotta niiden tulkinta ja soveltaminen olisi yhdenmukaista koko Euroopan unionissa.

PDF dokumentti, 415 sivua.

Ceriffi 2020 | Tietosuojaseloste