EMC-Direktiivi 2014/30/EU

ILMAINEN

Kuvaus

Tällä direktiivillä säännellään laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta. Sen tavoitteena on varmistaa sisämarkkinoiden toiminta edellyttämällä, että laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus on tasoltaan riittävää.

PDF dokumentti, 28 sivua.

Ceriffi 2020 | Tietosuojaseloste