EMC-Direktiivi 2004/108/EY

ILMAINEN

Kuvaus

Tällä direktiivillä säännellään laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta. Sen tavoitteena on varmistaa sisämarkkinoiden toiminta edellyttämällä, että laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus on tasoltaan riittävää.

PDF dokumentti, 14 sivua.

Ceriffi 2020 | Tietosuojaseloste