29.12.2014 klo 8:24

Kaikkien rakennustuotteiden markkinavalvonta TUKESille 1.1.2015 alkaen

Ympäristöministeriö on julkaissut 19.12.2014 tiedotteen, jossa se kertoo, että kaikkien rakennustuotteiden markkinavalvonta siirtyy TUKESille 1.1.2015 alkaen.

TUKESin valvonta siis laajenee CE-merkittyjen tuotteiden lisäksi koskemaan tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää.

Samalla Ympäristöministeriö tiedottaa, että Tasavallan presidentti on vahvistanut myös lain, jonka mukaan rakennustuotteelle annettu vapaaehtoinen kansallinen tuotehyväksyntä voidaan tarvittaessa peruuttaa. Tuotehyväksynnän myöntänyt taho voi peruuttaa antamansa hyväksynnän, jos rakennustuote ei tosiasiallisesti vastaa tyyppihyväksyntää, varmennustodistusta tai valmistuksen laadunvalvontasertifikaattia, tai jos tuote aiheuttaa välitöntä vaaraa terveellisyydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle."

Lue ympäristöministeriön tiedote täältä.