Yritysten kehittämispalvelut

Ceriffi Oy on valittu ELY:n konsulttirekisteriin toteuttamaan yritysten kehittämispalveluita. Osa-alueet, joita voimme toteuttaa ovat: Analyysi, Kasvu, Tuottavuus ja talous. 

Palvelemme asiakkaitamme koko Suomen alueella.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä yritykselle?

Esimerkiksi konsultointipalveluissa kesto ja sisältö määritellään yhteistyössä asiakkaan, ELY-keskuksen asiantuntijan ja palvelun tuottavan asiantuntijan kesken. Minimikesto on 2 päivää, maksimikesto 15 pv/3 vuotta. Päivähinta on 1 200 € + alv, josta valtion tuki on 75%. Eli tuettu ja asiakkaan maksettavaksi jäävä hinta on 300 €/pv +alv. 

Yhteyshenkilösi Yritysten kehittämispalvelut -tuotteissa


ELY-keskuksen tiedote

Pk-yrityksille uudet kehittämispalvelut ELY-keskuksissa 1.9.2014

Yritysten kehittämispalvelut ovat työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kehitettyjä uusia, pk-yritysten tarpeisiin luotuja palveluja, joilla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla myös autetaan pk-yrityksiä varautumaan toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin. Palvelut ovat saatavilla 1.9.2014 lähtien. Uudet palvelut on määritelty laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) ja ne ovat yrityksille maksullisia.

Palveluille on avattu oma verkkosivusto: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Lähde: Linkki tiedotteeseentags: #analyysi, #kasvu, #tuottavuus, #talous, yritysten kehittämispalvelut, ELY-keskus, #kainuu #kajaani, tuottavuus ja talous, kasvu ja kansainvälistyminen, tuottavuus ja talous