Prosessien tehokkuuden seuranta

Seurantaprojekti Ceriffi Check® mobiilia sovellusta hyödyntäen.

Haluatko aidosti selvittää, mitä yrityksesi prosesseissa tapahtuu ja mihin aika kuluu?

Kaikkien yritysten toiminta perustuu prosesseihin, joissa on eri vaiheita. Jokaisessa vaiheessa on omat toiminallisuutensa ja niissä jokaisessa on poikkeuksetta tilanteita, jotka aiheuttavat arvoa tuottamatonta toimintaa (hukkaa). 

Toteuttamalla systemaattisesti seurantaa, yritys saa selville mm. seuraavia asioita:

 • minkälaisia virhetilanteita prosesseissa esiintyy
 • missä prosessien vaiheissa virhetilanteita esiintyy
 • milloin virhetilanteita esiintyy
 • johtaako joku tietty toiminta virhetilanteeseen
 • törmäävätkö työntekijät puutteellisiin tai virheellisiin ohjeistuksiin, jotka johtavat virhetilanteisiin tai odotteluun
 • esiintyykö joissain prosessin vaiheessa esimerkiksi tarpeetonta odottelua

Havainnon kirjaaminen Ceriffi Check® sovelluksella on poikkeuksellisen helppoa. Keskimäärin kirjaustapahtuma kestää 5-10 sekuntia, joten se ei vie työntekijän aikaa itse varsinaisesta työstä. Lisäksi seurantamittaristo on täysin muokattavissa, mikä varmistaa, että seuranta sopii 100%:sti yrityksen tarpeeseen. 

Seuranta voi koostua seuraavanlaisista havainnoista:

 • Kuittaushavainto (halutaan selvittää tarkasti tiedetyn virhetilanteen toistuvuutta)
 • Kirjallinen havainto (halutaan saada käyttäjän tarkennus virhetilanteeseen)
 • Ajanseuranta (halutaan mitata tietyn virhetilanteen kestoa)

Kaikkiin edellä mainittuihin havaintoihin voidaan liittää kuva, lyhyt video tai muu mahdollinen liite. Lisäksi seurantaan voidaan liittää työtyytyväisyyskyselyt ja kuormittavuuden kyselyt.

Toteuttamalla systemaattista oikein määritettyä seurantaa yritys saa selville esim. korostuuko jossain prosessin vaiheessa tietty virhetilanne, mihin parannustoimenpiteet kannattaa kohdentaa, onko parannustoiminnoilla vaikusta myös käytännössä jne.?

Näihin kaikkiin on mahdollista saada selvyys Ceriffi Check® seurantajärjestelmällä.

Tarjoamme yrityksellenne seurantaprojektia Ceriffi Check® järjestelmällä

 • Kesto 3 kk
 • Ceriffi Check® seurantajärjestelmän (Android mobiilisovellus sekä www-hallintasivusto)
 • Järjestelmän määrittämisen sekä käyttöönottokoulutus paikan päällä yrityksessä
  • Määritetään yrityskohtaiset prosessit
  • Määritetään prosessikohtaiset seurattavat mittarit
  • Määritetään yrityskohtaiset käyttäjät
  • Määritetään yrityskohtaiset seurantajaksot
  • Määritetään muut mahdolliset yrityskohtaiset tarkenteet
  • Varmistetaan että käyttäjät osaavat sovelluksen käytön sekä ymmärtävät sen käyttötarkoituksen
 • Väliraportin ja mahdolliset muutosten tekeminen järjestelmään etänä (2h, n. 1,5 kk kohdalla)
  • Helposti ymmärrettävä ja graafinen raportti seurannasta
  • Varmistetaan että seuranta toteutuu suunnitellusti
  • Puututaan mahdollisiin epäkohtiin
  • Muokataan tarvittaessa seurantamittaristoa
  • Ohjeistetaan käyttäjiä tarvittaessa
 • Loppuraportti ja jatkotoimenpiteiden läpikäynti paikan päällä
  • Helposti luettava ja ymmärrettävä graafinen loppuyhteenveto seurannasta
  • Jatkotoimenpiteistä sopiminen, että seurantatuloksista saadaan maksimaalinen hyöty
 • Kolme seurantalaitetta 
  • sis. mobiililaitteen, liittymän sekä valmiiksi määritetyn Ceriffi Check® sovelluksen

Projektin aikana saadaan varmistettua, että saadaan tieto mm. seuraavista asioista

 • Miten paljon virhetilanteita esiintyy
 • Minkälaisia virhetilanteita esiintyy
 • Missä virhetilanteita esiintyy
 • Miten usein virhetilanteita esiintyy
 • Milloin virhetilanteita esiintyy
 • Mihin parannustoimenpiteet kannattaa kohdistaa
 • Varmuus siitä, että seurataan asioita mihin vaikuttamalla, saadaan aidosti lisättyä prosessien tehokkuutta
 • Valmius toteuttaa itsenäisesti vaikuttavaa seurantaa

Seuranta tuottaa lisäksi ns. raakadataa, joka mahdollistaa erittäin monipuolisen ja yksityiskohtaisen analyysin esim. Excelillä tai Minitab- ohjelmistoilla. Lisäksi seurantaprojekti on helposti muutettavissa myös prosessien poikkeamien seurannaksi. 

Hinta

 • Hinta 2490 € + alv.
 • Omilla laitteilla 2190 € + alv.
 • Mahdolliset matkakustannukset lisätään hintaan (yli 50 km Jyväskylä tai Kajaani)
 • Ceriffi Check® järjestelmän käyttö projektin jälkeen hinnaston mukaisesti.

Lisätiedot ja tilaukset