Kahdeksan hukan muotoa

Lean-tuotannossa puhutaan usein hukasta.

Lean-filosofiassa hukaksi määritellään kaikki sellainen toiminta, joka ei kasvata tuotteen arvoa asiakkaalle. Hukan tunnistaminen on ensimmäinen askel sen eliminoimisessa. 

Hukalla on Leanin perusperiaatteiden mukaan kolme ilmenemismuotoa. Japaninkieliset sanat ovat muda, mura, muri.

  • Yleisimmin käytetty termi on muda. Se tarkoittaa tuhlaavaisuutta tai työtä, joka ei tuo lisäarvoa. 
  • Muralla käsitetään työn epätasaisuudesta johtuvaa hukkaa.
  • Murilla tarkoitetaan ihmisten tai koneiden ylikuormitusta.

Edellä mainittuja japaninkielisiä käsitteitä ei enää yleisesti käytetä, vaan puhutaan hukasta. Toyota on aikoinaan tunnistanut seitsemän hukan muotoa. Myöhemmin on lisätty myös kahdeksas hukan muoto.

Hukan 8 muotoa

1. Ylituotanto

Tuottamalla enemmän tavaroita tai palveluita kuin mitä välittömästi tarvittaisiin seuraavassa prosessissa aiheutetaan suurin hukka. Tilaamattomien osien valmistaminen aiheuttaa tarpeetonta henkilökunnan palkkaamista sekä turhia varasto- ja kuljetuskustannuksia.

2. Odottelu

Tämä tarkoittaa esimerkiksi aikaa, joka kuluu, kun työntekijät joutuvat vain seuraamaan automatisoitua konetta tai odottavat seuraavaa käsittelyvaihetta, työkalua, komponenttia jne.

3. Kuljettaminen

Keskeneräisen työn kuljettelu pitkiä matkoja ja materiaalien siirtely varastoihin tai prosessista toiseen on arvoa tuottamatonta työtä. Hyvällä layout-suunnittelulla, joka tuo prosessit lähemmäksi toisiaan, voidaan vähentää kyseistä hukkaa. Myös kuljetustapojen parantaminen auttaa vähentämään hukkaa.

4. Tarpeeton käsittely

Myös prosessi itsessään voi olla hukan syy. Jotkin toiminnot ovat olemassa vain huonon tuotesuunnittelun tai huonon kunnossapidon takia, ja täten ne voidaan eliminoida. Tehoton käsittely kehnon työkalun tai tuotesuunnittelun vuoksi aiheuttaa tarpeetonta liikkumista ja virheitä tuotteessa. Hukkaa syntyy myös, kun tuotetaan laadukkaampia tuotteita kuin on välttämätöntä.

5. Varastointi

Valmiiden hyödykkeiden, keskeneräisten tuotteiden tai raakamateriaalien liian suuresta varastoinnista aiheutuu läpimenoajan pidentymistä, kuljetus- ja varastointikustannuksia sekä epäkurantin tavaran riski. 

Liian suuret varastot myös kätkevät ongelmia kuten myöhästyneet toimitukset alihankkijoilta, viat ja pitkät asennusajat.

6. Tarpeeton liikkuminen

Kaikki turha liike, mitä työntekijöiden täytyy suorittaa työn aikana, kuten osien, työkalujen jne. etsiminen, kurkottelu ja pinoaminen on hukkaa.

Myös kävely on hukkaa. Toimistotyöntekijän toistuva tiedostojen etsiminen voidaan käsittää turhaksi liikkumiseksi.

7. Viat

Viallisten osien tuottaminen, korjaaminen, uudelleentyöstäminen, pois heittäminen ja tarkastus tarkoittavat hukattua tarpeetonta käsittelyä ja turhaa työtä.

Laatuvirheet ovat yleensä suurempia kuin yleensä tiedetään.

8. Työntekijöiden ideoiden ja luovuuden käyttämättä jättäminen

Työntekijöillä on usein ideoita siitä, miten työskentelyä voitaisiin parantaa. Näitä ideoita ja asioita ei uskalleta kertoa tai ne eivät tule puheeksi. Työntekijöitä pitääkin rohkaista kertomaan parannusehdotuksiaan, jotta työskentelystä saataisiin helpompaa ja tehokkaampaa.