Ceriffien osaaminen

Olemme tehneet töitä usealla toimialalla toimivien yritysten ja yritysverkostojen kanssa. Alla listattuna lyhyt kuvaus muutamista toimialaoista, joilla olemme työtä tehneet ja millaista osaamista vuosien varrella on mukaan tarttunut.

Logistiikka-ala

Olemme olleet rakentamassa ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 järjestelmiä kymmenille kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksille. Olemme kouluttaneet yrityksen johtoa ja henkilöstöä. Meillä on myös kattava kokemus logistiikka-alan yritysten auditoinneista.

Bioenergia ja metsäteollisuus

Meillä on kokemusta bioenergia-alan yrityksen strategian ja liiketoimintamallin kehittämisestä. Tunnemme yrittäjän arkea ja tiedämme, mitä metsäpalveluyrittäjän liiketoiminta pitää sisällään.

Ympäristöala

Olemme saaneet olla auditoimassa useita kierrätysbusineksessa toimivia yrityksiä. Tiedämme, mitä on muuttuvan lainsäädännön haasteet alan yrityksille.

Vanhusten hoivapalvelut

Tiedämme hoitotyön arjen haasteet. Puhumme hoitajien kanssa "samaa kieltä". Osaamme ohjata esimerkiksi sisäisen auditoinin ketterää ja tuloksellista toteuttamista. Olemme kouluttaneet laajasti alan yrittäjiä ja heidän henkilöstöään.

Lastensuojelu

Tunnemme lainsäädännön vaatimukset hoitotyöhön ja sähköisen asioinnin tietoturvaan liittyen. Osaamme sovittaa standardit ja hoitajan persoonalla tehtävän asiakas- ja hoitotyön samaan pakettiin.

Teollisuuden palvelut

Yhä useammalla perinteisen teollisuuden asiakkaallamme liiketoiminta kasvaa palveluiden myötä. Niinpä myös teollisuuden palveluprosessien ohjaaminen, mittaaminen ja kehittäminen ovat meille arkea.

Vähittäiskauppa

Vaikka suurin osa asiakkuuksistamme liittyvät B to B –liiketoimintaan, olemme olleet myös mukana kehittämässä vähittäiskaupan prosesseja kokonaisvaltaisesti aina hankinnasta varastoon sekä markkinoinnista myyntiin.

Koneet ja laitteet

Siitä on hyötyä, että taidamme standardit. Tämän osaamisen olemme hankkineet arjen työssä suomalaisten kone- ja laitevalmistajien toimeksiannoissa. Osaamme auttaa yritystä tuotteen lähtötietojen hahmottamisessa, suunnitteluprosessin vaatimustenmukaisuudessa ja tuotteeseen liittyvien dokumenttien hallinnassa. Olemme olleet kehittämässä myös koneiden myyntikanavia sekä uudistaneet liiketoimintamallia liittyen konekauppaan.

Metalliteollisuus

Olemme saaneet olla avustamassa isoa joukkoa metallialan yrityksiä läpi CE-merkinnän viidakosta. Tiedämme, miten rakennetaan ketterä FPC-manuaali EN 1090 vaatimusten mukaiseksi. Voimme vetää asiakaskoulutukset suomeksi ja englanniksi. Koulutusmateriaalia meillä on myös viroksi.

Puutuoteteollisuus ja rakennusteollisuus

Olimme ensimmäisiä alan toimijoita, jotka tarjosivat apuaan puutuotealalle, kun CE-merkinnän vaatimukset tulivat voimaan 1.7.2013. Puutuotealan yrityksistä meillä on kokemusta myös Lean Six Sigma -projektien toteutuksesta.

Digitalisaatio ja pilvipalvelut

Tiedämme mitä SaaS- ja PaaS –palveluiden kaupallistaminen edellyttää. Ymmärrämme alustatalouden lainalaisuudet, haasteet ja mahdollisuudet. Tästä meillä on kokemusta myös omien yritystemme kautta, joten prosessi ideasta myytäväksi palveluksi on hyvinkin tuttu.

Julkinen sektori

Laadun kehittämisestä, Leanin soveltamista ja ympäristöasioiden huomioimisesta meillä on hyvä kokemus. Olemme olleet kehittämässä kuntien liikelaitosten prosesseja ja johtamista. Olemme valmentaneet mm. kehitysyhtiöiden henkilöstöä asiakaslähtöisyyteen ja palveluprosessien uudistamiseen.

Liiketoimintaverkostot

Meillä on laaja kokemus erilaisten liiketoimintaverkostojen kehittämisestä. Verkostostrategia, tavoitteiden ja mittareiden asettaminen, prosessien tehostaminen, verkostossa toimivien yritysten valmennukset ja tarvittaessa alihankkijaverkoston yritysten auditoinnit ovat meille tuttuja asioita.