Asiakkaamme kertovat

Vuosien aikana olemme saaneet olla auttamassa satoja yrityksiä ja yritysverkostoja laadunhallinnan, CE-merkinnän, prosessien tehostamisen ja kansainvälistymisen kehittämisessä. Alla muutamien asiakasyritystemme kokemuksia yhteistyöstä kanssamme.

 Ceriffi Check - mobiili sovellus

Tuotannon kehittäminen Ceriffi Checkin avulla

Käytimme Ceriffi Checkiä tuotantoprosessin virhetilanteiden seuraamiseen. Seurannan aloittaminen & räätälöinti onnistuivat vaivattomasti ja nopeasti pääsimme keräämään tietoa tuotantoprosessimme virhetilanteista. 

Seurannan toteuttaminen oli sujuvaa tuotantoprosessin yhteydessä, eikä se vaatinut lisäresursseja. Kerätystä datasta saatavat tilastot auttoivat meitä hahmottamaan useimmin toistuvat vikatilanteet. Osaa vikatilanteista ei osattu aikaisemin mieltää toistuviksi tai aikaa vieviksi, tässä Ceriffi Check avasi silmiä kokeneemmillekin tekijöille. Analyysien pohjalta teimme korjaavia toimenpiteitä virhetilanteiden vähentämiseksi ja jatkoseurannassa oli helppo huomata, vähenikö virhetilanteiden määrä vai ei. 

Ceriffi Checkin mobiilin sovelluksen avulla saimme merkittävän hyödyn tuotantokatkosten juurisyiden selvittämiseen ja saimme parannettua tuotannon tehokkuutta merkittävästi. Yhteistyö Ceriffi Oy:n kanssa toimi erinomaisesti ja saimme ammattimaista tukea tulosten analysointiin ja ratkaisuehdotusten löytämiseen.

Pelma Oy Ab
Saku Nevanperä
tehdaspäällikkö

 Logistiikka
 

LS Cargo Logistics Oy on perustettu vuonna 2014. Yritys tarjoaa asiakkailleen kansainvälisiä logistiikan ratkaisuja ja kuuluu saksalaiseen Dettmer Group-konserniin.

Ostimme Ceriffi Oy:ltä projektipäällikkö palvelun aloittaessamme ISO 9001:2015 laatusertifiointiprosessia. Ceriffi Oy:n tuki prosessin eteenpäin viemisessä on ollut tärkeä osa sertifiointia ja olemme olleet heidän palveluun sekä ammattitaitoon erittäin tyytyväisiä. Lisänä Ceriffi Oy on perehtynyt IT-järjestelmämme toimintaan ja dokumentointiin uusien tietosuojavaatimuksien mukaisesti (GDPR)

Jyväskylässä 9.8.2018

Sakari Leppiaho
toimitusjohtaja

www.ls-cargo.com

 Palveluala
 

TUONTIYHTIÖ Marja Sundberg Oy toimii Helsingin Tattariharjulla työsuojelualan maahantuonti- ja tukkuliikkeenä.

Autamme asiakkaitamme suojaamaan itsensä laadukkailla ja oikeilla työsuojaimilla ja siten vähentämään mahdollisia työtapaturmia sekä minimoimaan niiden seuraukset.

Asiakkaamme arvostavat yrityksemme tuotteissa ja palveluissa erityisesti hyvää hinta/laatu-suhdetta, laajaa tuotevalikoimaa sekä nopeita toimitusaikoja.

Haluamme ISO 9001 laatujärjestelmän avulla osoittaa sen, että kehittämme systemaattisesti asiakaspalveluamme jatkossakin.

Ceriffi auttoi meitä ISO 9001 standardin soveltamisessa, laatujärjestelmän laadinnassa ja ensimmäisen vuoden auditoinneissa.

Marja Sundberg
toimitusjohtaja

www.tuontiyhtio.com

 Sosiaali- ja hoiva-ala
 

"Ceriffi kehitti 13 kainuulaisen sosiaalialan yrityksen (lastensuojelu, mielenterveys, vanhuspalvelu ja kehitysvammaisten hoito) ja Kainuun soten (lastensuojelu) laatuprosesseja Kajaanin ammattikorkeakoulun koordinoimassa "Toimintaprosessien ja laadun kehittäminen sosiaalialan yrityksissä Kainuussa", TOLAKE –hankkeessa (ESR).

Ceriffin yrityslähtöinen toimintatapa miellytti hankkeeseen osallistuneita. Hankkeen loppuarvioinnissa yritykset ja Kainuun sote ilmoittivat Ceriffin toimenpiteiden vaikuttaneen positiivisesti ja pitkävaikutteisesti heidän laatutyöhönsä."

Anitta Juntunen
yliopettaja, projektipäällikkö

www.kamk.fi

 Teollisuusalan yrityksiä
 

"Leomuovin ja WM-plastin toiminnan kehittyessä ja kasvaessa totesimme, että laatu- ja ympäristöjärjestelmä tarvitaan kasvun tueksi tulevaisuudessa. Halusimme järjestelmästä mahdollisimman käytännönläheisen, jotta se palvelee meitä parhaalla mahdollisella tavalla eikä ole liian raskas ylläpitää. Mikko Kettusen vankka asiantuntijuus helpotti työtä ja projekti eteni selkeästi ja nopealla aikataululla. Ilman Mikon apua järjestelmistä olisi luultavasti tullut liian monimutkaisia ja hankalia ja vaatinut työtä huomattavasti enemmän. Nyt toimintamme on selkeytynyt ja yhtenäistynyt kahden eri toimipisteen välillä ja järjestelmän hallinnointi on helppoa."

Leomuovi Oy

Riikka Nikkanen, ostaja

www.leomuovi.fi

 
 

"Heapson Oy on vuonna 2010 perustettu yritys.

Toimimme teollisuuden tai kunnallisten muoviputkistojen kalvotusten hitsausten ja asentamisten parissa.

Laadulliset asiat korostuvat toimintaympäristössämme. Tästä syystä lähdimme sertifioimaan ISO 9001:2015 mukaista laatujärjestelmää yrityksellemme.

Ceriffi Oy:n Mikko Kettunen vuokrattuna laatupäällikkönä auttoi meitä rakentamaan standardin vaatimusten mukaisen laatujärjestelmän.

Ilman asiantuntevaa opastusta ja neuvontaa polku olisi ollut paljon kivisempi."

Juha-Pekka Maunuksela
liiketoimintapäällikkö

www.heapson.fi 

 
 

MariComp Eesti Oü on Tallinnassa toimiva alihankintakonepaja. Tuotekehitysasioissa palvelemme konsernimme muita yhtiöitä.

MariGroupin (www.marigroup.com) tuotteita viedään ympäri maailmaa, joten valmistamiemme tuotteiden korkea laatu on ensiarvoisen tärkeää.

Jatkossa myymme valmistuskapasiteettiamme yhä enemmän myös muille asiakkaille. Tämän vuoksi nyt saamamme ISO 9001:2015 sertifikaatti ja vuosi sitten saamamme EN 1090 sertifikaatti osoittavat uusille asiakkaillemme, että laadun osalta perusasiat ovat kunnossa.

Ceriffi Oy:n vuokrattu projektipäällikkö Mikko Kettunen auttoi meitä dokumentaation laadinnassa, henkilöstömme kouluttamisessa ja sisäisten auditointien suorittamisessa.

Jukka Torala
toimitusjohtaja
MariComp Eesti Oü

www.maricomp.com

 
 

"Ceriffi Oy on auttanut ensimmäisen kerran yritystämme jo vuonna 2016 teräsrakenteiden valmistukseen oikeuttavan EN 1090 standardin vaatiman FPC-manuaalin laadinnassa.

Nyt vuonna 2018 halusimme päivittää käytössä olleen laatujärjestelmämme vastaamaan uuden ISO 9001:2015 vaatimuksia. Työ Ceriffin Mikko Kettusen kanssa sujui jouhevasti, koska yrityksemme toiminta oli jo tuttua hänelle.

Lisäksi Ceriffi Oy on auttanut yritystämme päivittämällä verkkosivustomme, uudistamalla logomme ja opastamalla GDPR:ään liittyvissä asioissa."

Plasmaleikkaus Procut Oy

Jussi Laakso
toimitusjohtaja

www.procut.fi

 
 

Specialvalimo J. Pap Oy on Espoossa toimiva alumiinivalimo, joka valmistaa alumiinivaluja alihankintana.

Asiakkaamme toimivat laajalti kansainvälisillä markkinoilla, joilla on noussut yhä useammin esiin vaatimus ISO 9001 laatujärjestelmästä tuotantoketjun jokaisella portaalla sen sijaan, että järjestelmä olisi vain lopputoimittajan käytössä.

Valitsimme 2016 keväällä Ceriffi Oy:n yhteistyökumppaniksi ISO9001:2015 laatujärjestelmän käyttöönotossa. Työ eteni Ceriffi Oy:n konsultin Mikko Kettusen avustuksella ripeästi vaihe vaiheelta ja pystyimme keskittymään yrityksen toiminnan kannalta olennaisiin seikkoihin.

Laatujärjestelmä läpäisi Bureau Veritaksen keväällä 2017 suorittaman auditoinnin. Laatujärjestelmä tukee omaa tuotantoamme, tuo lisäarvoa asiakkaillemme ja parantaa toimintamahdollisuuksiamme kansainvälisissä yhteyksissä.

Timo Ylimaa
tuotantopäällikkö

www.specialvalimo.com

 

Kuljetusrinki Oy on Helsingissä vuonna 1989 perustettu perheyritys, joka toimii pääsääntöisesti ympäristöhuoltoalalla. Yrityksen toiminnan rungon muodostavat kuljetus- sekä jätteenkäsittelypalvelut. Asiakaskunta perustuu pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristökunnissa toimivista kaupan ja teollisuuden, rakentamisen sekä kiinteistöjen ylläpitoon erikoistuneista yrityksistä ja yhteisöistä.

Kuljetusrinki Oy on viime vuosina kehittynyt ja kasvanut voimakkaasti, minkä seurauksena asiakkaiden sekä henkilökunnan määrä on kasvanut nopeasti ja samalla myöskin ympäristön vaatimukset.

Vuoden 2016 alussa päätimme, että tarvitsemme toimintamme tueksi ja kehittämiseksi jonkin järjestelmän. Tässä vaiheessa otimme yhteyttä Ceriffi Oy:n Mikko Kettuseen. Keskustelujen jälkeen päädyimme tekemään ISO 9001 laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmän sekä sertifioimaan ne.

Mikko opasti ja ohjasi meitä loistavasti noin vuoden ajan. Tänä aikana opimme ymmärtämään hänen johdollaan, kuinka hyviä työkaluja olimme omaan toimintaamme rakentamassa. Mikko muistutti usein siitä, että rakennamme järjestelmiä omaan käyttöömme ja oman toimintamme kehittämiseen unohtamatta standardien vaatimuksia. Joskus vähemmän on enemmän.

Saimme mielestämme aikaan ”oman näköisemme” erittäin hyvät työkalut toimintamme kehittämiseen tulevaisuudessa.

Olemmekin todenneet, että aikaisemin teimme paljon oikeita asioita, mutta nyt tavoitteemme on tehdä asioita oikein.

Jouni Lilja
kierrätyspäällikkö / laatupäällikkö

www.kuljetusrinki.com

 

Lounais-Suomen Putki Oy on pintakäsittely- ja logistiikkapalveluja tarjoava yritys. Yrityksellä on vankka kokemus suomalaisen valmistavan teollisuuden palvelemisesta. Lounais-Suomen Putki Oy on sähkösinkityksen erikoisosaaja.

"Teimme ISO 9001:2015 laatujärjestelmän ja sertifioinnin Ceriffi Oy:n avustuksella. Lupaukset nopeasta aikataulusta ja toimituksen sisällöstä pitivät täysin paikkansa. Yhteistyö oli kaikin puolin mutkatonta ja suoraviivaista. Dokumentit ostimme Dokkari.fi palvelusta."

Tuomas Heikkilä
toimitusjohtaja

www.lsputki.fi

 

Oy Pelma Ab Suodatintehdas valmistaa maitosuodattimia, jotka DeLaval-konsernin Saksan keskusvaraston kautta jaellaan kansainvälisille markkinoille. Koska DeLaval panostaa laatuun, toimitusketju on laaja ja eri maiden markkinoilla on erilaisia vaatimuksia, osoittautui tärkeäksi Pelman tehtaallekin hankkia ISO 9001:2015 laatusertifikaatti ja ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti. Samalla yrityksen toimintoja ja johtamista järkeistettiin sekä luotiin hyvä rakenne myös järjestelmän ylläpitämiseksi jatkossa.

Yrityksellemme oli tärkeää, että projekti saataisiin vietyä maaliin nopeassa aikataulussa ja että meille koituva työkuorma olisi mahdollisimman vähäinen. Ceriffi Oy:n avulla yrityksemme henkilöstö pystyi keskittymään päivittäisiin työtehtäviinsä eikä laatu- ja ympäristöjärjestelmien luominen ollut liian kuormittavaa.

Ceriffi Oy toi toimintaan heti alusta lähtien selkeän suunnitelman, joka saatiin räätälöityä juuri Pelmalle sopivaksi. Selkeä rakenne toiminnassa, halu muutosten täytäntöönpanoon sekä ripeä toiminta asioiden edistämisessä yrityksen ja Ceriffi Oy:n kanssa yhteistyössä auttoivat Pelman tehdasta saavuttamaan molemmat sertifikaatit vain muutaman kuukauden aherruksella.

Saku Nevanperä
tehdaspäällikkö

www.pelma.fi 

 
 

AAVI Technologies Ltd. on Cleantech-alan yritys, jonka tuotteet takaavat puhtaan ilman sisätiloihin ja auttavat teollisuuspäästöjen hallinnassa.

"Yrityksemme toimii kansainvälisillä markkinoilla. Halusimme laajalti tunnetun laatujohtamisjärjestelmän avulla taata tuotteidemme korkean laadun. Cleantech-alan yrityksenä myös ympäristöarvot ovat meille tärkeitä ja halusimme osoittaa tämän sertifioimalla myös ympäristöjohtamisjärjestelmämme. Lähdimme rakentamaan laatu- ja ympäristöjärjestelmää Ceriffin kanssa alusta asti. Heidän käytännönläheisen työskentelytapansa ja asiantuntemuksensa avulla saimme luotua juuri meidän yrityksellemme sopivan, selkeän järjestelmän. Ceriffin konsulttien organisoimana projekti saatiin vietyä läpi nopealla aikataululla. Heidän avullaan hoitui myös henkilöstön koulutus. Yhdessä työskennellessä myös yrityksen laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmästä vastaavien tietämys ja ymmärrys syveni niin, että jatkossa järjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen omin voimin ei tuota hankaluuksia. Ilman Ceriffin apua hanke olisi ollut huomattavasti vaivalloisempi ja vaatinut paljon enemmän aikaa sekä resursseja", toteaa Business Manager Kirsi-Marja Kuusisto.

Kirsi-Marja Kuusisto
Business Manager

www.aavi-tech.com

 

Wiitta Oy:lle ISO 9001:2015 laatujärjestelmä ensimmäisten joukossa syksyllä 2015.

Wiitta Oy on suomalainen muovialan yritys, jonka asiakkaista iso osa on kansainvälisiä yrityksiä. Yritys on yli 40 vuotta vanha perheyritys, jonka omia tuotteita ovat muun muassa putkiyhteet. Yritys toimii Heinolassa ja palvelee sieltä kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitaan. 

Wiitta Oy päätyi sertifioimaan laatujärjestelmänsä syksyllä 2015 asiakasvaatimusten jatkuvasti kasvaessa. Toinen ISO 9001 sertifiointiin johtava tekijä oli halu todistaa yrityksen kilpailukyky.

”Konsultista on myös ollut meille paljon apua. Hän on tuonut hommaan ryhtiä. Oikeisiin asioihin on menty suoraviivaisesti ja selvitty näin paljon vähemmällä”, kertoo toimitusjohtaja Wille Viittanen.

Wille Viittanen
toimitusjohtaja

www.wiitta.fi

 

 

"Yrityksemme on viime vuosina kasvanut ja kehittynyt haluttuun suuntaan. Tätä kehitystä ja toimintaamme tukemaan tarvitsimme toimivan laatu-/johtamisjärjestelmän. Ceriffi Oy:n Mikko Kettusen projektiosaaminen ja hänen asiantuntemuksensa oli meille korvaamaton apu ISO 9001:2015 -järjestelmän luonnissa ja käyttöönotossa. Projekti oli vaiheiltaan selkeä ja pysyi hyvin aikataulussa alusta loppuun asti."

Juuso Herranen
laatu- ja kehityspäällikkö

www.cnc-machining.fi

 Metallialan yrityksiä

 

"Teräskokoonpanojen CE-merkintä tuli pakolliseksi 1.7.2014. Halusimme asiantuntijan avuksemme kehittämään yrityksemme laatujärjestelmää. Saimme EN 1090 sertifikaatin sovittuun aikaan mennessä. Tästä on hyvä jatkaa asiakkaidemme laadukasta palvelemista."

Tuomo Valkama
tuotantojohtaja

www.avemet.fi

 
 

"Rakennustoimisto Teräsrunko Oy on toiminut koko historiansa ajan, vuodesta 1998 asti oman laatujärjestelmänsä mukaisesti. EN 1090 standardin vaatimukset tarkoittivat meille alihankintojen ostamisen tarkempaa ohjeistamista. Ceriffi Oy auttoi standardin tulkitsemisessa ja uusien ohjeiden laadinnassa."

Jukka Kyröjoki
toimitusjohtaja

www.terasrunko.fi

 
 

"Osallistuimme Ceriffin toteuttamaan CE-merkinnän klinikkaan Mikkelissä alkukesästä 2014. Valmennuksen aikana saimme valmiudet rakentaa FPC-manuaali ja siihen liittyvät lomakkeet yrityksellemme. Valmennus selvensi huomattavasti kokonaisuutta. Samalla syntyi jo valmista aineistoa. Tekemällä oppii parhaiten. Yrityksemme sai sertifikaatin sopivasti valmiiksi kesän aikana."

Jukka Rossi
toimitusjohtaja

www.arimet.fi 

 
 

"Yhteistyökumppanimme suositteli Ceriffi Oy:tä meille. Käynnistimme projektin ja kaikki meni suunnitelmien mukaan. Inspectan auditoinnin jälkeen korjasimme muutaman poikkeaman, jonka jälkeen saimme sertifikaatin. Mikko Kettunen avusti meitä vielä lopuksi suosritustasoilmoitusten tekemisessä. Nyt pärjäämme omin voimin ja osaamme hyödyntää laatujärjestelmäämme."

Kalevi Peltomäki
hallituksen puheenjohtaja

www.hameenterasasennus.fi 

 
 
"Vuoden 2013 syyskuussa törmäsin Ceriffin kaveriin Tampereen alihankintamessuilla. Hänellä luki paidan selässä, että auttavat yrityksiä CE-merkintään liittyvissä asioissa. Siitä alkoi yhteistyömme. Käynnistimme laatuprojektin helmikuussa 2014. Yhdessä Ceriffi Oy:n kanssa laadimme oman yrityksemme näköisen metallipajan laatujärjestelmän ja koulutimme henkilöstömme. Dekralta tuli EN 1090 sertifikaatti sopivasti heinäkuulle 2014."

Jorma Välimäki
toimitusjohtaja

www.valimaki.fi


 Asiakkaitamme
 
 

  

  

 Muut toimialat

Ison osan toimeksinannoista olemme tehneet seuraavilla toimialoilla toimivien yritysten kanssa:
  • Puutuoteteollisuus
  • Lastensuojelu
  • Mielenterveyskuntoutujat
  • Vanhusten hoivapalvelut
  • Kierrätyspalvelut
  • Kuntien liikelaitokset