24.7.2014 klo 15:49

Uusia tulkintoja rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen tuotestandardin SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalasta

Tulkinnan on laatinut suomalainen rakennusteollisuus. Lausunto/tulkinta on julkaistu kansallisessa hEN Helpdeskissä 30.6.2014 osoitteessa www.henhelpdesk.fi. Dokumenttia on päivitetty 12.8.2014.

Komissio käsittelee asiaa ilmeisesti elokuun kokouksessa. Komissio tai sen valtuuttama eurooppalainen taho julkaisee vastaavan tai osittain vastaavan luettelon, jonka jälkeen myös TUKES ottaa kantaa asiaan.

Joka tapauksessa tämä lausunto helpottaa hieman sitä epätietoisuutta, joka markkinoilla ja metallialan yrityksissä on asian ympärillä vallinnut.

CE-merkintä on pakolllinen 1.7.2014 alkaen

CE-merkintä on pakollinen rakenteellisille teräs- ja alumiinikokoonpanoille standardin EN 1090-1 perusteella 1.7.2014 alkaen, kun tuote on standardin soveltamisalan piirissä. Muita tuotteita ei kyseisen standardin perusteella voi CE-merkitä.

SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalan piiriin kuuluvat teräs- ja alumiinikokoonpanot

SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalan piiriin kuuluvat teräs- ja alumiinikokoonpanot, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • tuotteita käytetään rakennuskohteissa mukaan lukien maanrakennuskohteet
 • tuotteet liitetään pysyvästi osaksi rakennuskohdetta
 • tuotteilla on kuormia siirtävä rakenteellinen toiminto rakennuskohteessa
 • tuotteet eivät ole jonkin muun harmonisoidun tuotestandardin tai ETAGin/EAD:n piirissä tai valmistajalle on myönnetty ETA
 • tuotteet ovat rakennustuoteasetuksen artiklan 2.1 määritelmän mukaisia rakennustuotteita
 • tuotteita ei koske mitkään muut perusominaisuudet kuin mitkä on käsitelty EN 1090-1:ssä.

Seuraavat teräs- ja alumiinikokoonpanot kuuluvat SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalan piiriin:

 • Rakenteelliset rakennusten runkorakenteet (kehärakenteissa, teollisuushalleissa)
 • Rakenteelliset runkorakenteet katoksiin ja parvekkeisiin
 • Ikkunoiden ja ovien (mukaan lukien teollisuusovet) rakenteelliset runkorakenteet
 • Rakenteelliset teollisuuslaitteiden (mukaan lukien koneet ja kuljettimet) runkorakenteet ja tukirakenteet (rungot, pilarit ja palkit ja ristikot), jotka eivät muodosta laitteen kiinteää osaa ja jotka toimitetaan erikseen
 • Ristikot, palkit, kannattimet ja orret; esimerkiksi alapohjissa, välipohjissa, katoissa, parvekkeissa, rampeissa, katoksissa ja rakennusrungoissa
 • Rakennusrunkojen pilarit
 • Portaat, jotka eivät kuulu ETAG 008 soveltamisalaan sekä kulkusillat lukuun ottamatta koneeseen kiinteästi liittyviä kulkusiltoja ja kattokulkusiltoja
 • Rakenteelliset aidat, reunakaiteet ja käsijohteet
 • Rakenteelliset siilot
 • Nosturien liikkumattomat kantavat rakenteet
 • Tornien, mastojen ja ristikkopylväiden rakenteelliset osat
 • Rakenteelliset vetotangot
 • Rakenteelliset kiinnitysteräslevyt, jotka kiinnitetään erillisillä kiinnikkeillä esim. puuhun tai betoniin
 • Ei rakenteelliset pysyvät muottilevyt
 • Liittorakenteiden rakenteelliset teräspalkit ym., joiden yhteisvaikutus voidaan mitoittaa EN 1994 mukaan
 • Rakenteelliset teräsmuotolevyt kattoihin, julkisivuverhouksiin ja sisäverhouksiin
 • Teollisuuslaitosten putkisiltojen kantavat rakenteet
 • Rakenteelliset teräsosat jalankulku-, tie- ja rautatiesiltoihin
 • Liikennekäyttöön tarkoitettujen tien alikulkutunnelien rummut
 • Liikenneopasteiden portaalikehät ja -ulokkeet
 • Satamalaiturien ja telakoiden rakenteelliset teräsosat

Katso alkuperäinen lausunto

Katso hEN Helpdeskin palvelusta alkuperäinen lausunto, myös niistä tuotteista, jotka eivät kuulu SFS-EN 1090-1 soveltamisalan piiriin.

Linkki PDF-muodossa 12.8.2014 (versio 1.1) julkaistuun lausuntoon tästä.

Blogin kirjoittaja:
Mikko Kettunen
Laadun sekatyömies

Lähteet:
hEN Helpdeskin dokumentti ja keskustelu TUKES:in edustajan kanssa.