30.1.2014 klo 12:56

Tuotteiden ja palveluiden lähtötietojen hallinta aina vain ajankohtaisempaa!

Ajattelin raapustaa hieman ajatuksia tuotteita ja palveluita koskevien vaatimusten hallinnasta, sillä aihe on hyvin ajankohtainen tuhansille yrityksille CE-merkinnän vaatimusten myötä.

Tuotteiden ja palveluiden vaatimukset

Rakennustuoteasetuksen tuoma CE-merkintäpakko valtaosalle rakennustuotteista 1.7.2013 ja teräskokoonpanoille 1.7.2014 lähtien on pitänyt Ceriffiä ja asiakasyrityksiä kiireisenä.

Tyypillisesti hommat aloitetaan siitä, että kartoitamme yhdessä avainhenkilöiden kanssa yrityksen tuotteiden ja palveluiden vaatimukset. Näin saamme selville, mitä toimenpiteitä täytyy tehdä vaatimusten täyttämiseksi. Tämä vaihe luo pohjan CE-merkinnän edellyttämälle tuotannon laadunnallinnalle ja tuoteperheiden muodostamiselle. Koska tavoitteemme on edetä asiakkaidemme kanssa yleensä kohti ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän mukaista toimintaa, laajennetaan katsontakanta myös tuotteiden ja palveluiden asiakasvaatimuksiin. Asiakasvaatimuksiin liittyykin uskomattoman paljon hiljaista tietoa, mikä on kuitenkin kriittistä onnistuneille kaupoille sekä asiakassuhteen ylläpidolle!

Ota hiljainen tieto hallintaan

Tämä polku paljastaa kuinka yrityksissä tyypillisesti hallitaan tuotteisiin liittyviä vaatimuksia ja kuinka niitä katselmoidaan. Kokemuksieni perusteella uskallan väittää, että tuotteiden vaatimuksiin - niin lainsäädännön kuin asiakasvaatimustenkin osalta - liittyy valtavasti kehitettävää etenkin B-to-B puolen yrityksissämme. Tieto on tyypillisesti hiljaisena tietona, eikä sitä ole systemaattisesti hallittu saati katselmoitu. Mainittakoon vielä, että tähän hiljaiseen tietoon liittyy paljon yrityksen aineetonta omaisuutta, joten siinäkin mielessä tuotetiedon hallintaan kannattaa panostaa.

Kumman yrityksen sinä ostaisit? Sellaisen, jossa vuosikymmenten asiakastieto on eläköityvän avainhenkilön ja/tai yrittäjän nahkakantisessa vai sellaisen, josta löytyy kattavasti ylläpidetty tieto tuotteiden ja palveluiden vaatimuksista sekä ”track recordia” niiden täyttymisestä?

Direktiivit, lait ja asetukset

Kun kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa tuotetiedon hallintaa, niin törmäämme usein direktiiveihin, asetuksiin tai standardeihin, joita ei ole aikaisemmin tunnistettu tuotevaatimusten yhteydessä laisinkaan. Mainittakoon esimerkiksi koneasetus ja koneiden CE-merkintä. CE-merkinnän vaatimus on tullut usealle yritykselle yllätyksenä, kun CE-merkinnän vaatimuksia on lähdetty selvittämään rakennustuoteasetuksen osalta. Esimerkiksi nostoapuvälineet, kuten nostokorvakkeet, ketjut ja köydet on myös CE-merkittävä koneasetuksen mukaisesti!

Ovatko konelinjastot vaatimustenmukaisia?

Kun yrityksen tuotteet menevät usean asetuksen tai direktiivin alle, kuten konelinjastot ja muut tehtaiden rakenteet, ja joissa koneen ja rakenteen rajapinnat ovat häilyvät, niin riski astua harhaan jo prosessin alussa vaatimusten tunnistamisen osalta kasvaa hurjasti. Montakohan konelinjaa EU:sta löytyy, jossa dokumentointi on aukoton ja vaatimusten mukainen?

 Blogin kirjoittaja ja julkaisu 30.1.2014

Copyright © Ceriffi Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.